Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 494 - 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) (Prezenční)
počet: 23
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 1:10:15 Úvodní stránka