Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 494 - 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) (Prezenční)
počet: 13
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:39:35 Úvodní stránka