Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 495 - 7105T005 - Archivnictví - modul Archivníctví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:00:49 Úvodní stránka