Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 498 - 7504T029 - Učitelství biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N1407) (Prezenční)
počet: 16
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 16 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 70,256227481982 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:38:57 Úvodní stránka