Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 504 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Prezenční)
počet: 22
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:10:27 Úvodní stránka