Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 504 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Prezenční)
počet: 24
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

13.8.2020 - 2:31:05 Úvodní stránka