Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 506 - 7504T075 - Učitelství chemie pro střední školy (Navazující magisterský program N1407) (Prezenční)
počet: 20
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 17
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 200 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 16 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 70,256227481982 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:29:43 Úvodní stránka