Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 514 - 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 150
zúčastnili se: 63
splnili podmínky přijetí: 25
nesplnili podmínky přijetí: 38
přijatí rovnou: 25
přijatí celkem: 25

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 75 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 177 
průměrný výsledek: 110 
směrodatná odchylka: 106,976834128309 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
50 64 81 95 99 107 115 123 145 155 177

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 66 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 144 
směrodatná odchylka: 171,429737722599 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 58 83 130 160 160 170 170 200 200 200

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 77 
směrodatná odchylka: 65,2686754883229 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:32:43 Úvodní stránka