Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 514 - 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 113
zúčastnili se: 60
splnili podmínky přijetí: 25
nesplnili podmínky přijetí: 35
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 24

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 61 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 161 
průměrný výsledek: 107 
směrodatná odchylka: 96,922489795001 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
53 72 82 92 103 108 114 122 127 142 161

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 68 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 139 
směrodatná odchylka: 124,890693099174 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
46 63 83 120 124 138 171 180 200 200 200

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 91 
průměrný výsledek: 67 
směrodatná odchylka: 34,7188709493843 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:25:51 Úvodní stránka