Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 518 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Prezenční)
počet: 27
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:31:45 Úvodní stránka