Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 518 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Prezenční)
počet: 26
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 15

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 1:01:32 Úvodní stránka