Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 518 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Prezenční)
počet: 12
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:37:41 Úvodní stránka