Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 545 - 7504T306 - Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 27
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 84 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:30:05 Úvodní stránka