Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 557 - 7504T259 - Učitelství pro střední školy - hudební výchova (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 10
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 145 
směrodatná odchylka: 92,8795241159213 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:44:25 Úvodní stránka