Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 564 - 7504T261 - Učitelství pro střední školy - informatika (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:30:30 Úvodní stránka