Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 566 - 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N1101) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:34:33 Úvodní stránka