Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 576 - 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 33
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 16
přijatí celkem: 16

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 102 
průměrný výsledek: 99 
směrodatná odchylka: 57,2101389615512 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 85,0532620266807 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:27:23 Úvodní stránka