Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 576 - 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 12
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 64,5497224367903 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: -999 
průměrný výsledek:  
směrodatná odchylka:  
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 22:04:13 Úvodní stránka