Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 577 - 7504T168 - Sbormistrovství (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 44,312024954357 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 0:26:05 Úvodní stránka