Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 584 - 7504T266 - Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N1101) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 0
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

3.6.2020 - 23:21:45 Úvodní stránka