Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 588 - 7504T266 - Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 31
zúčastnili se: 17
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 84 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:36:04 Úvodní stránka