Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 598 - 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 191 
směrodatná odchylka: 191,211924314359 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:38:32 Úvodní stránka