Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 599 - 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 30
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 16
přijatí celkem: 16

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: HVP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 101 
průměrný výsledek: 101 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 122,474487139159 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:06:28 Úvodní stránka