Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 599 - 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:40:19 Úvodní stránka