Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 614 - 7503T066 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:38:07 Úvodní stránka