Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 624 - 7503T068 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 2
zúčastnili se: 1
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 18:52:54 Úvodní stránka