Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 629 - 7503T069 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 131 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 78,1816794396232 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2020 - 23:24:11 Úvodní stránka