Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 638 - 7503T071 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 10
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2RP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:57:03 Úvodní stránka