Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 642 - 7503T072 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 19
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 12
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 70,7106781186548 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:27:25 Úvodní stránka