Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 647 - 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 24
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 75 
průměrný výsledek: 75 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 200 
směrodatná odchylka: 154,919333848297 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:18:44 Úvodní stránka