Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 647 - 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 188 
směrodatná odchylka: 145,269428559267 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:35:40 Úvodní stránka