Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 664 - 7503T077 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N7503) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 18:32:53 Úvodní stránka