Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 670 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 152 
průměrný výsledek: 115 
směrodatná odchylka: 47,7326743764164 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:27:52 Úvodní stránka