Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 672 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 15
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 149 
průměrný výsledek: 100 
směrodatná odchylka: 34,7524984649991 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných: 13 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 146 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 48,1401193543595 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:27:48 Úvodní stránka