Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 672 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 8
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 126 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 18,0481127822274 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 43,6314739518714 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:13:40 Úvodní stránka