Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 672 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 18
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 11

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 160 
směrodatná odchylka: 91,7041184098802 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných: 15 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 181 
průměrný výsledek: 119 
směrodatná odchylka: 63,7843168753365 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:47:21 Úvodní stránka