Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 674 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 158 
průměrný výsledek: 114 
směrodatná odchylka: 30,2033110767677 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:11:37 Úvodní stránka