Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 674 - 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: ONP - Společenské vědy
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 125 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 67,4490203377226 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:44:45 Úvodní stránka