Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 677 - 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) (Prezenční)
počet: 26
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 17
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PVP - Pedagogika předškolního věku
počet zúčastněných: 20 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 168 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 69,0377288154818 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 17:14:50 Úvodní stránka