Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 678 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 88 
směrodatná odchylka: 40,3611014307551 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:37:28 Úvodní stránka