Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 678 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 13,2853302555864 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 1:25:48 Úvodní stránka