Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 679 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 95 
průměrný výsledek: 23 
směrodatná odchylka: 41,1362066797608 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 7,82224392358101 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:30:18 Úvodní stránka