Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 680 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 4
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 2

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 111 
průměrný výsledek: 76 
směrodatná odchylka: 22,9869528211114 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 86 
průměrný výsledek: 74 
směrodatná odchylka: 38,4032876196817 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:05:29 Úvodní stránka