Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 680 - 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 178 
směrodatná odchylka: 87,3019186501648 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: RJP - Ruský jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 88 
směrodatná odchylka: 38,227813576902 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:19:43 Úvodní stránka