Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 684 - 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (Bakalářský program B7310) (Prezenční)
počet: 70
zúčastnili se: 41
splnili podmínky přijetí: 21
nesplnili podmínky přijetí: 20
přijatí rovnou: 19
přijatí celkem: 19

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných: 40 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 171 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 103,830792864521 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CNP - Německý jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka: 110,227038425243 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CRP - Ruský jazyk pro cestovní ruch (písemná)
počet zúčastněných: 45 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 75 
směrodatná odchylka: 62,3423068127736 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:17:13 Úvodní stránka