Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 687 - 1501T015 - Systematická biologie a ekologie (Navazující magisterský program N1501) (Prezenční)
počet: 25
zúčastnili se: 16
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 16 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 180 
průměrný výsledek: 180 
směrodatná odchylka: 135 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:26:09 Úvodní stránka