Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 687 - 1501T015 - Systematická biologie a ekologie (Navazující magisterský program N1501) (Prezenční)
počet: 26
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:29:42 Úvodní stránka