Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 703 - 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) (Prezenční)
počet: 57
zúčastnili se: 44
splnili podmínky přijetí: 35
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 30

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: USP - Písemná zkouška
počet zúčastněných: 44 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 152 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 66,2094834448432 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:40:57 Úvodní stránka