Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 733 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 2
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 69 
směrodatná odchylka: 4,8 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:55:05 Úvodní stránka