Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 734 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 118 
směrodatná odchylka: 78,1439790078877 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 110 
směrodatná odchylka: 64,3221061015055 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:21:48 Úvodní stránka